www.turkiyespot.com web sayfası kontrol panelleleri yardımlaşma forumları Forum Ana Sayfa www.turkiyespot.com web sayfası kontrol panelleleri yardımlaşma forumları
ucuz hosting domain kontrol panelleri yardımlaşma forumları
 
 SSSSSS   AramaArama   Üye ListesiÜye Listesi   Kullanıcı GruplarıKullanıcı Grupları   KayıtKayıt 
 ProfilProfil   Özel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapınÖzel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapın   GirişGiriş 

Memleket Gazetesi, Yayın Durdurma Talebi l M.F.E.

 
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder    www.turkiyespot.com web sayfası kontrol panelleleri yardımlaşma forumları Forum Ana Sayfa -> ONUR SAVAŞI
Önceki başlık :: Sonraki başlık  
Yazar Mesaj
M.F.E.Kayıt: 25 Hzr 2008
Mesajlar: 80
Konum: Administrator

MesajTarih: Prş Hzr 26, 2008 8:45 pm    Mesaj konusu: Memleket Gazetesi, Yayın Durdurma Talebi l M.F.E. Alıntıyla Cevap Gönder

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’ne
KONYA


YAYIN DURDURMA TEDBİRİ İSTEYEN: Rabve Bilgisayar, Internet, İletişim, Rehber, Elektronik Çeviri ve Dijital Kütüphane Hiz. adına. Muhammed Fatih Ergün.

ALEYHİNE TEDBİR İSTENEN: Memleket İletişim A.Ş. bünyesinde Memleket Gazetesi Medrese Mah. Parsana Cad. 10/2, Selçuklu, Konya
Tel: 0332-236 44 75 – Fax: 0332-236 24 43 Web: www.memleket.com.tr
(Resmî gazete künyesini içeren jenerik ektedir).

TEDBİRİN KONUSU: Memleket Gazetesi’nin hakkımdaki asparagas haberleri sonrasında muhtemel müteakip benzer haber, makale ve yayın endişelerim sebebiyle, M.K. m.25 ve T.C. Anayasası’nın 26-28. maddeleri çerçevesinde yayınların tedbîren durdurulması talebimdir.

TALEBİME KONU OLAYLAR:

1- Konya’da yerel statüde yayın yapan Memleket Gazetesi’nin 28 Aralık 2004 tarihli (90.) sayısında hakkımda “Internetten Alışverişe Dikkat” başlıklı yalan ve iftirâlarla dolu asparagas (olduğu ilk ba-kıldığında bile anlaşılabilen) düzeysiz bir haber yayınlandı. Yayınlanan sözkonusu bu habere geçen yıl 01.01.2004 tarihinde Akşam Gazetesi’nde hakkımda yayınlanan (çoğu) iftiralarla dolu (doğru olan bir kısmı da hâlen yargı aşamasında olan) asılsız haberler argüman olarak kullanıldı, hakkımdaki yalan haberler tekrar edilerek (yinelenerek) fasit bilgiler çoğaltıldı. Kamuoyuna en ağır tanımlama ve en galiz ifadelerle suçlu gibi lânse edildim. Medya, böyle yaparken kendisini âdeta “sorgusuz-yargısız in-faz” mercii gibi görmektedir, ben de bu eğilimin kurbanlarından (sadece) birisi olduğumu düşünüyo-rum.

2. Ardından (ertesi gün) 29 Aralık 2004 tarihli (91.) sayıda, “Doğan Hisar” kod adlı Ahmet Şükrü Kılıç tarafından “Şeriatçı Dolandırıcı” şeklinde bir başlıkla, hezeyânlarla dolu bir makale ile yalan ve iftiralar sürdürüldü, kamuoyu aleyhime tedirgin edildi, kişilik haklarım iftiralarla ihlâl edildi, ticârî kimliğim ve Internet âlemindeki sanal-ticârî varlığım sabote edildi.

3. Bunu müteakip 31 Aralık 2004 tarihli (93.) sayıda ise karalama kampanyaları, Murat Güzel’in ka-leme aldığı “Son Gülen İyi Güler” başlıklı, zâhirde felsefik görünümlü (oysa dikkatle okunduğunda o yazının da karalama içerikli olduğu görülecektir) bir makale ile te’yid edilmek istendi.

4. Son olarak ta 5 Ocak 2005 tarihinde ise, yine 29 Aralık 2004 tarihli “Şeriatçı Dolandırıcı” başlıklı makalenin sahibi “Doğan Hisar” kod adlı Ahmet Şükrü Kılıç tarafından kaleme alınan “Emniyet-ten Adresimi Sormuşlar” başlıklı bir makale ile güvenlik güçleri aleyhime kışkırtılmak istendi. Ko-nunun (olsa olsa en fazla) Özel Hukukun konusu olması ve güvenlik güçleri ile bir ilgisinin bulunma-ması sebebiyle hakkımda herhangi bir soruşturma ve takibât gereği duymayan Emniyet mensupları mezkur yazar tarafından ilgili makalesinde açıkça tezyif edildi.

Buraya kadar anlattığım olaylar hususunda, söz konusu haber, yazı ve makalelerin fotokopileri ile bir-likte bu haber, yazı ve makaleler sebebiyle Noter aracılığı ile gazeteye çektiğim tüm İhtarnâme foto-kopileri (sözlerimin ispatı bağlamında) ekte sunulmuştur.

Yine buraya kadar anlattığım içeriklerde, ekte sunduğum gazete yazılarında da görüleceği gibi,

1. T.C. Mahkemelerinde yargılandığım, (ama daha sonra) beraat ettiğim içeriklere ilişkin “suçlu” olarak kamuoyuna lânse edildim. Oysa mâlumdur ki, yargı öncesi ve hele hele de yargının be-raat kararına rağmen insanların “suçlu sayılması”, bu doğrultuda “teşhir edilmesi” suçtur.

2. Dijiturk yayınlarının korsan satışı ile ilgili “Trilyonluk Vurgun” yaptığım şeklinde hayli uçuk bir iftiraya yer verildi.

3. Geçen yıl Düzce polisi tarafından göz altına alındığımda üzerimden Abdullah Güçlü ve Hasan Beyaz adına tanzim edilmiş sahte kimlikler çıktığı iddia edildi.

4. Maliyeye bir trilyon borcum olduğu iftirası yapıldı.

5. Gözaltına alındığımda görevli polislere serbest bırakmaları karşılığında rüşvet teklif ettiğim yalanına yer verildi.

6. Türkiye’deki yasal boşluklardan yararlanarak cezâevinden çıktığım palavrası ile kamuoyu ya-nıltıldı. Bu arada imâ yoluyla da olsa yasama ve yürütme organları “Türkiye’deki yasal boşluklardan istifâde ederek...” ibaresi ile tahkir ve tezyif edildi. Sanki denilmek istendi ki: “Tür-kiye’deki yasalar suçluların dışarıda gezmesini kolaylaştırıyor/sağlıyor”Oysa C.M.U.K. ve ilgili diğer mevzuat gereği yasal çerçevede, 13.05.2004 tarihinde, Düzce Ağır Cezâ Mahke-mesi heyeti tarafından verilen resmî kararla ve “nakdî kefalet karşılığı” şartıyla tahliye edil-miştim. Bu mahkemedeki yargım hâlen devam etmektedir. Bunun neresi yasal boşluktur? Bu ibarelerle şahsımla birlikte yasalar ve yasaları uygulayan Adlî mercîler de küçük düşürülmek istenmiştir.

Projelerimin, ürün ve hizmetlerimizin tanıtımlarına ilişkin Web sayfalarının yayınlandığı Internet sitem –ki işlev bakımından Internet sitesi, bir mağazanın vitrini, bu siteye saldırı ise bir mağazanın vit-rinine fiziksel saldırı niteliğindedir-, sabote edilmek istenmiştir. Asparagas yayın sahibi gazete tara-fından Hosting hizmeti aldığım firma yetkilisinin Türkiye’deki vekîli ile, haddizâtında hak ve yetkileri dahilinde olmayan bir görüşme yapmak suretiyle “host hizmetinin durdurulması” anlamında illegal ta-leplerde bulunulmuş, Internet yayınıma müdahale edilmek istenmiş, bize host hizmeti veren firma sa-hipleri ve vekîli aleyhime kışkırtılmak istenmiştir. (Ne ki, host hizmeti aldığımız kişi, kendisiyle kom-şuluğumuz, dostluğumuz, insânî ve ticârî hukukumuz ve sözleşmemiz olan biri olması sebebiyle mez-kur şahısların Internet siteme yönelik sabotaj girişimleri başarısızlıkla sonuçlanmıştır).

Ancak bütün bunlardan anlaşılmaktadır ki, haklarıma mütecaviz kadro batıl amaçlarına ulaşabilmek için her yolu denemek eğiliminde ve çabasındadır. Yaptığım tüm uyarı, ikaz ve resmî ihtarlara rağmen aleyhimde yayın yapmaya devam etmişler ve yayınlarını takip eden tüm halkı aleyhime kışkırtma gayreti içerisinde olmuşlardır.. Bu yayınların müteakip tarihlerde sürdürülmesi de kuvvetle muhtem-eldir.

Bu tür yayınları MK’nın 25. maddesinde açıkça düzenlenmiş olduğu gibi “…şahsiyet hakkı hukuka aykırı olarak….” “Bir tecavüz tehlikesi karşısında bulunan kişi…” tecavüz tehlikesinin önlenmesini talep edebilir. Ayrıca böyle bir halde T.C. Anayasası’nın 28/4 md. delâletiyle 26/2 maddesine göre, “basın hürriyetinin tedbir mahiyetinde kısıtlanması ve/veya durdurulması” mümkündür.

Anayasa, Medeni Kanun ve Basın-Yayın ilkelerine aykırı, mağduriyetime neden olan bu durumun ön-lenmesi için mahkemenize başvurma zarûreti doğmuştur.

EK BİLGİLER:

Uzun yıllar boyunca, günde ortalama 15 saatlik bir performansla emek verdiğim, pek yakında Türkiye ve dünya çapında bir “ilk” olacak iki ayrı projenin sahibiyim. İleride muhtemel korsan satışlardan endişe ettiğim için de projemin adıma (ve firmama) tescili ile ilgili patent başvurula-rında bulundum. Başvurularımın sonuçlanmasını beklemekte olduğum bir süreci yaşıyorum. Proje muhaliflerim büyük ölçekteki kuruluşlardan rekabet sevdası ve haksız rant havuzlarının bekası derdinde olan kimi firmalar vardır. Projelerim karşısında teknik olarak beni bitire-meyen bu firmalar beni harcamak istemektedir. Gazete mensuplarının ise şahsıma karşı haksız, nedenleri mâziye dayalı (aslında anlamsız bazı) öfkeleri bulunmaktadır (Gerek görülürse bunun nedenlerini izâh edip kanıtlayabilirim). Bu öfkelerini, (ilk etapta bakıldığında kendilerini haklı kıla-cağı sanılabilir türde) bir takım masum (ve hatta Konya’nın yerel yapısını gözönünde bulundurarak dînî) motiflerle de süsleyerek kamuoyuna sunmuşlardır. Yukarıda belirttiğim rant, rekabet ve muhalefet içeriğine konu, illegal sayılabilir bir uygulama ile, daha henüz “başlamadan bitiril-mem” amaçlı olarak mezkur gazetenin satın alınmış olması (bile) ihtimal dahilindedir (Ancak bunu kanıtlayamam, sadece “sanıyorum”).

“Öfkeli (gibi gözükerek işi götürmeye çalışan bu) kadronun” haksız muhalefeti ve kendi imkânları dahilindeki yerel basın organlarını aleyhime kullanmaları sonrasında kişilik haklarım ihlâl edilmiş, meşrû ticaretim kamuoyuna sanki bir “dolandırıcının dalavereleri” şeklinde lânse edilmiştir. Bu kadro, hiçbir ahlâkî endişe taşımadan kendisinde olağanüstü bir güç ve yetki vehmetmekte, tahkike ihtiyaç hissetmeden, hukuku da aşarak keyfî icraatlarını sürdürmekte, üstelik mâhiyetini idrâkten ve teknik kapasiteden çok uzak olduğu bir konuda (bile) taammuden insan haklarını fütursuzca ihlâl etmektedir. Şu ana kadar (birbiri ardı sıra) yapılan mükerrer yayınlardan, bundan böyle de aynı icraatların ve aley-himdeki haksız ifşaatın sürdürüleceğini düşünmekteyim. Gerek kişilik haklarıma saldırı, gerekse hayli verimli gördüğüm müstakbel ticâri hayatıma yönelik ciddi bir tehlike sezdiğim için, gazetenin hakkım-daki haksız yayınlarının durdurulması ve önümüzdeki zamanlara ilişkin aleyhimde yapılacak yayınlara karşı mahkemenizden tedbir kararı verilmesini istiyorum.

HUKÛKÎ SEBEPLER: Anayasa, Basın Kanunu, Medenî Kanun, HUMK ve ilgili diğer mevzûat.

SUBUT DELİLLER: Ekte sunulan haber, makale ve yazı içerikleri ile bu yayınların ardından Noter aracılığı ile çektiğim ihtarnâme vs. deliller.

SONUÇ: Yukarıda belirttiğim sebeplere binâen, yapılan önceki yayınların da dikkate alınması suretiy-le, şahsiyet haklarıma ve ticâri kimliğime vâki tecavüzlerin önlenmesini, bundan sonra aleyhime ya-pılacak yayınların durdurulmasını, mahkeme masraflarının haklarıma mütecaviz karşı tarafa tahmilini ve tecziye edilmelerini ısrarla talep ediyorum.

Gereğinin yapılmasını arz ederim.

Saygılarımla,

11.01.2005
Muhammed Fatih Ergün

EKLER:

1. Haber, yazı ve makalelerin fotokopileri, tarihleri:

“Internetten Alış Verişe Dikkat” başlıklı, 28 Aralık 2004 tarihli, gazete haberi,

“Şeriatçı Dolandırıcı” başlıklı, 29 Aralık 2004 tarihli, “Doğan Hisar” kod adlı

A. Şükrü Kılıç’a ait makale,
“Son Gülen İyi Güler” başlıklı, 31 Aralık 2004 tarihli, “Murat Güzel”e ait makale,

“Emniyetten Adresimi Sormuşlar” başlıklı, 5 Ocak 2005 tarihli, yine “Doğan Hisar” kod adlı Ahmet Şükrü Kılıç’a ait makale,

2. Memleket Gazetesi'ne ait orijinal jenerik fotokopisi.

3. Noterden gazeteye "tekzip istemli" çektiğim tasdikli ihtarnâme fotokopileri

4. Gazete haberinde adı geçen (ve kendisi habere bahâne olarak gazete tarafından kullanılan) Cengiz Aslan isimli müşterimin ihtarına Noter yoluyla verdiğim cevap

5. Projemizle ilgili olarak daha önce Marka, Patent ve Tescil Başvurusu yaptığıma ilişkin form fotokopisi.

6. Beraat ettiğim içeriklere ait yapılan suçlamalar bağlamında mahkemenize delil olarak sunmak istediğim “Beraat Kararı”m.

7. Maliyeye vergi borcum olmadığına, bu haberin yalan olduğuna dair, dilekçe ile yaptığım başvuru yazım ve Maliye’den aldığım onaylı “Borcu yoktur” yazısı.

8. Aleyhteki yazıları, makale, haberleri, Noter ihtarnâmelerinin elektronik nüshalarını ve gaze-teyle ilgili iletişim bilgilerini içeren 1 adet CD.
_________________
Muhammed Fatih Ergün
www.mfe.name
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder E-posta gönder Yazarın web sitesini ziyaret et MSN Messenger
www.turkiyespot.com ucuz hosting
www.turkiyespot.com ucuz hosting

MesajTarih: Prş Hzr 26, 2008 8:45 pm    Mesaj konusu: Advertisement Links

www.turkiyespot.com iyi Hosting vps vds radyo iyi reseller, kaliteli hosting, kaliteli host, kaliteli vps, iyi vps

Başa dön
Önceki mesajları göster:   
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder    www.turkiyespot.com web sayfası kontrol panelleleri yardımlaşma forumları Forum Ana Sayfa -> ONUR SAVAŞI Tüm zamanlar GMT +2 Saat
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

 
Geçiş Yap:  
Bu forumda yeni başlıklar açamazsınız
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Turkey & Erdem Çorapçıoğlu